asyabahisgo1.com www.dumanbetyenigiris.com pinbahisgo1.com www.olabahisgo.com www.faffbet.net betforward1.org www.1xbet-farsi3.com www.betforward.mobi www.1xbet-adres.com 1xbet4iran.com romabet1.com www.yasbet2.net 1xirani.com romabet.top

Lyckligaste staden?

Går det att göra sina invånare lyckliga? Vad gör egentligen människor lyckliga? FN tycker sig veta vilket land som är världens lyckligaste enligt sin årliga rapport. Nu vill Vasa bli världens lyckligaste stad.

I flera år har Finland rankats som världens lyckligaste land, enligt FNs årliga rapport World Happiness Report. Finland uppges ha de högsta siffrorna när det kommer till hur människor upplever sitt subjektiva välmående, sin lycka. Studien fokuserar på människors tillfredsställelse med livet, där deltagarna i studien får utvärdera sitt välmående utifrån en stege med nivåer från det bästa tänkbara livet till det det värsta tänkbara livet. För två år sedan lade Vasa upp målet att själva bli världens lyckligaste stad, i världens lyckligaste land. Men går det egentligen att få sin befolkning att bli lycklig? Enligt Filip Fors Connolly, doktor i sociologi vid Umeå Universitet, är frågan komplex. Han har själv forskat mycket inom området och menar att beroende på hur man mäter och utifrån vilka faktorer man mäter, kan resultaten skilja sig avsevärt.
– Jämförelser som handlar om att titta på enskilda länder, där till exempel finländarna är lyckligare än svenskarna, känns lite skakig. Tittar man på vilka regioner i världen där folk är som lyckligast tenderar de nordiska länderna att ligga bra till. I vissa mätningar ligger danskarna högre än finländarna, ibland har Norge legat i topp. På en global nivå menar Fors Connolly att faktorer som ekonomiskt välstånd och mellanmänsklig tillit, alltså hur väl människor litar på varandra i det samhälle de lever i, är viktiga faktorer när man ser till skillnader i lycka länder emellan.

De nordiska länderna tenderar att ligga högt i dessa avseenden. En enkät besvarad av 478 invånare i Vasa visade att de, i genomsnitt, upplevde en lycka motsvarande ett värde på 73, på en skala mellan 0-100. Utifrån enkätsvaren sattes konkreta åtgärder upp för att främja invånarnas lycka, såsom ett omfattande kulturutbud, motionstjänster, naturstigar och utbildning, något som Fors Connolly anser låter klokt.
– Om man vill satsa på att bli världens lyckligaste stad kan man fokusera på individfaktorer som man vet är viktiga för lycka. Till exempel att ha bra sociala nätverk, att ha ett jobb kontra att vara arbetslös och att ha en meningsfull fritid. Även fysisk aktivitet hör samman med välbefinnande, men utbildningsnivå har faktiskt ett väldigt svagt samband, eller inget samband alls..

Välbefinnande styrs också en hel del av personlighetsegenskaper och det måste man ha i bakhuvudet – att det inte är tvärenkelt att förändra hur människor mår. Dessutom anser Fors Connolly att fokus bör ligga på att hjälpa grupper som mår sämre snarare än att försöka höja lyckan på de som redan mår ganska bra. – De största ökningarna i välbefinnande kan man se genom att hjälpa de grupper som mår sämre, som kanske har problem med depression eller väldigt mycket oro, snarare än de som mår bra. För de flesta mår ju ganska bra, om man tittar på mätningarna. Huruvida Vasa lyckas med sitt mål att bli världens lyckligaste stad återstår att se. Tills dess har alla Vasabor möjlighet att vara med och svara på en enkät om lycka.

Text: Linnea Thelander
Bild: Visit Vasa

Mer innehåll från Umeåguiden

Bilservice i helvetet

Hallå där kära läsare. Hoppas ni kan höra oss genom de vinande höstvindarna. Är det bara...

Matnyttigt

Nick’s utmanar Cloetta Nick’s lanserar nu en utmanare till klassiska Center. Den nya Soft Toffee är...