asyabahisgo1.com www.dumanbetyenigiris.com pinbahisgo1.com www.olabahisgo.com www.faffbet.net betforward1.org www.1xbet-farsi3.com www.betforward.mobi www.1xbet-adres.com 1xbet4iran.com romabet1.com www.yasbet2.net 1xirani.com romabet.top

Nya mötesplatser skapar band

Det stora tegelhuset mitt på Ersboda har blivit en värdefull mötesplats för alla som vill. Det har projektledaren Darin sett till. På mindre än ett år har hon och hennes medarbetare Filsan och Emelie, tillsammans med andra Ersbodabor, skapat en unik gemenskap som på många sätt har förändrat Ersboda och möjligheterna för dess invånare.

Det var i september förra året som Darin blev anställd som projektledare för projektet “Nya Mötesplatser” på Ersboda Folkets Hus – en satsning som, under tre år, har funnits i syfte att skapa delaktighet och inkludering i områden som upplever exkludering och utsatthet.
– Ersboda Folkets Hus är ett centralt hus på området, samtidigt som det under flera års tid har upplevts väldigt distanserat och otillgängligt för Ersbodabor. Vi har till uppgift att motverka denna syn och istället skapa en medborgardriven verksamhet och kultur.

Numera är Ersboda Folkets Hus en plats med mycket aktivitet och rörelse. Här finns ett bibliotek, ett café, en biograf, en danssal och mycket utrymme för häng. Hit kommer ungdomar och vuxna för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Det finns träningsgrupper, studiegårdar och under varje lov anordnas aktiviteter – allt för att barn och unga, men också vuxna, ska få en meningsfull fritid. Trots att projektet har skapat mycket förändring, vill Darin betona att det hela är en process som är långt ifrån klar. Förhoppningen med projektet, menar hon, är att boende på Ersboda, även efter att projektet tar slut i höst, ska ha möjlighet att själva styra över sin egen fritid.
– Det är därför jag många gånger har pratat om medborgardrivet. Det är inte jag som ska bestämma, det är inte jag som ska vara den som styr ihop. Jag har inte planerat en enda verksamhet utan boende på området, istället har jag alltid varit lyhörd för deras behov och sedan planerat allt tillsammans med dem.

Responsen från deltagarna har varit positiv och det höga engagemanget talar sitt tydliga språk – att behovet av en sådan mötesplats har varit stort. Delaktighet har varit själva kärnan i projektet. Stor vikt har därför legat på att arbetet ska ske i dialog med de som bor i området. Eftersom projektet lyckats så bra på så kort tid anser Darin att kommunen borde ta bättre tillvara på dem i sitt integrationsarbete framöver.
– För oss på Ersboda känns det många gånger som att vi står stilla. Satsningarna når inte riktigt oss och sker i utanförskap av vårt inflytande. Jag menar, om vi ska prata om integration, om mångfald, om jämlikhet – visa då folk att det finns öppna dörrar, möjligheter och förutsättningar för att folk ska få vara aktiva. Men jag tror att det är på gång faktiskt. Jag har lite möten inplanerade, så att jag hoppas på att det ska bli mer delaktighet i arbetet överlag.

Arbetet med ett mer inkuderat Ersboda kan i längden även förändra den negativa attityd som, under en lång tid, funnits gentemot Ersboda, menar Darin. Hon förtydligar därför vikten av att inte framställa Ersboda som ett utsatt område, utan att istället låta fokus få ligga på den meningsfulla fritid som ungdomar har här, mycket tack vare projektet.
– Jag tror att de som kommer och besöker Ersboda märker att det inte är som det presenteras. Jag menar, hur fint är det inte här utanför? Ser man någon som står och bråkar eller gör någonting dumt? Alltså man gör ju inte det! Barn och unga är alltid barn och unga, det spelar ingen roll var man är. Jag tror absolut att man måste jobba inifrån och sen, sakta men säkert, sprider det sig utåt liksom, säger hon.
– Jag hoppas att folk ska känna tillhörighet och känna att Ersboda Folkets Hus är en naturlig mötesplats. Att man känner sig välkommen, att man känner att man kan skapa sin egen verksamhet och inte vara beroende av någon annan. Var inte beroende av mig, eller någon annan – ingen liksom.


Text
: Linnea Thelander
Bild: Amelie Näslund

Mer innehåll från Umeåguiden

De hjälper dig att inreda ditt hem

Popcorn Interior Design är ett nystartat inred-ningsföretag som är baserat i Umeå. Företaget består av...

En höstdag i fjällen

Vinter och skidåkning i all sin ära, men... Jag måste nog säga att ett besök...