Vi når er målgrupp

Villa Västerbotten är en länstäckande tidning som distribueras i 70 000 ex. Tidningen har i 25 år verkat för länets villaägare. Villaägaren är en stark målgrupp som ständigt har projekt för renovering, förnyelse och inredning för sitt boende. Som annonsör har du en fantastisk möjlighet att nå ut till målgruppen. Som husägare i Västerbotten är förhållandena, då det kommer till frågor rörande energi, dränering, isolering & utomhusmoiljön mm. inte desamma som i de södra delarna av vårt avlånga land.

Läs magasinet online hos issuu.com med online blädder