asyabahisgo1.com www.dumanbetyenigiris.com pinbahisgo1.com www.olabahisgo.com www.faffbet.net betforward1.org www.1xbet-farsi3.com www.betforward.mobi www.1xbet-adres.com 1xbet4iran.com romabet1.com www.yasbet2.net 1xirani.com romabet.top

Planerar du att köpa en laddbar bil?

DÅ MÅSTE DU ÄVEN PLANERA FÖR ATT INSTALLERA EN LADDBOX, något som ger snabbare laddning och högre säkerhet jämfört med att ladda från det vanliga eluttaget.

Ett viktigt steg om man planerar att köpa en laddbar bil, dvs el laduhybrid eller en elbil, är att även planera för att installera en så kallad laddbox. Vilka laddningsmöjligheter man som ägare av en laddar bil har, är självklart helt avgörande för att man ska kunna använda den, precis som bensinstationer är för de som äger en fossildriven bil.

Utbyggnaden av publika laddpunkter går snabbt framåt i Sverige, men som boende i norra Sverige bör man vara medveten om att utbyggnaden av laduinfrastrukturen kommit betydligt längre i de södra delarna av landet än i de norra. I mars fanns det 8 000 publika laddpunkter runt om i landet enligt Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur. Samtidigt fanns det över 100 000 laddbara fordon i landet, vilket ger 0,08 publika laddstationer per laddar bil och majoriteten av dessa finns alltså i södra Sverige

Foto: Catarina Jansson

Säkerhet

Den typ av laddning som privata elbilsägare använder mest naturligt är den som finns på parkeringen vid hemmet samt vid jobbet. Planerar man att köpa en elbil bör man därför se över vad det krävs för att kunna ladda elbilen hemma. Enligt statistik från Elsäkerhetsverket är nio av tio småhus äldre än 30 år, vilket i regel innebär att anläggningen är underdimensionerad, det vill säga att vägguttagen inte är gjorda för att klara av effekten som krävs vid laddning av en laddar bil. Att exempelvis ladda sitt elfordon med 16 Ampere i ett vanligt vägguttag medför säkerhetsrisker och kan resultera i brand. Därför är rekommendationen att installera en laddbox, vilket säkerställer både effekten och säkerheten.

– Vår rekommendation är att man installerar en smart ladubox, det är det säkraste alternativet. Då ser vi till att installationen anpassas efter din anläggning och boxen utrustas med en egen jordfelsbrytare, säger Simon Wallström, arbetsledare på PiteEnergi.

Fördelar

Fördelen med en laddbox är bland annat att den kommunicerar med bilen, vilket innebär att strömtillförseln stängs av när batteriet är fulladdat. Dessutom går det både snabbare och är betydligt mer säkert att ladda via en laddbox.

Ladubox eller vägguttag?

Att installera en laddbox är dock inget man gör själv, utan något som man ska överlåta till en certifierad expert. Samma sak gäller om man trots rekommendationen föredrar att ladda via det vanliga uttaget. För att säkerställa att just din anläggning klarar av den ökade belastningen, kanske behöver du en högre huvudsäkring, måste du kontakta ditt elnätsföretag så att den matande ledningen klarar av detta.

Väljer man att ladda från det vanliga vägguttaget är rådet från Energimyndigheten att man regelbundet kontrollerar sina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång.

Kostnader

Som privatperson gör man bäst i att ta in offerter från flera installationsföretag för att kunna jämföra priser och vad som ingår i själva installationen. Rådet är att ta in minst tre offerter.

De flesta privatpersoner är i behov av en väggmonterad ladubox, vilket normalt sett brukar kosta mellan 12–20 000 kronor. Ett fåtal är i behov av en ladustolpe och då går prislappen upp och landar på mellan 20–50 000 kronor. För att kontrollera att det är en seriös aktör man anlitar för installationen erbjuder Energimyndigheten en e-tjänst, kolla elföretaget, där man kan söka på företaget och säkerställa att det finns med i deras register.

Som privatperson finns det dock bidrag att söka för att installera en laddbox hemma, förutsatt att det fortfarande finns pengar kvar i den budget som är avsatt för bidraget. Ladda bilen-bidraget gäller privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Man kan får bidrag för hälften av kostnaderna för laddboxen, material och arbetskostnaden för själva installationen, dock som mest 10 000 kronor per fastighet. Ansökan görs via Naturvårdsverket.

Förutsättningar: Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget. Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts. Vid digital ansökan i vår e-tjänst kan du förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara berättigad till bidrag, få bidraget cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag. Ansökan: Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de kommit in. Det finns flera sätt att skicka in din ansökan om bidrag till laddstation som privatperson. Det smidigaste och snabbaste sättet är att använda Naturvårdsverkets e-tjänst. Väljer du att skicka din ansökan via e-post eller vanlig post blir handläggningstiden flera månader.

Mer innehåll från Umeåguiden

Från undersköterska till industridesigner

Våga satsa på dina idéer. Det menar Mattias Mikaelsson, som idag arbetar som frilansare i...

Ny på jobbet

Norrmjöle golfklubbs nya klubbchef ger oss en ögonblicksbild från golfsporten och berättar om klubbens planer för...